יששכר - סוכנות לביטוח - ביטוח לעסק
ביטוח לכל סוגי החנויות והעסקים

יששכר סוכנות לביטוח מומחים בביטוח עסקים
צוות המשרד ילווה אותך באופן אישי עם שירות ומקצועיות מהטובים ביותר.
סוכן אישי לכל לקוח !
צוות המשרד מקפיד על סטנדרט שירות ומקצוענות, אנו מספקים מגוון פתרונות ביטוח
בחברות הגדולות והמובילות בשוק הישראלי. ברשותנו מגוון פתרונות ביטוח לכל בית עסק.

פוליסה ייעודית לביטוח עסקים בעלת יתרונות משמעותיים:
הפוליסה מיועדת לכל סוגי החנויות ועסקים נוספים
הפוליסה מקנה פתרונות ייחודיים וגמישים לצרכים של בעלי חנויות
הפוליסה כוללת תנאים משופרים לחנויות בקניונים ובמרכזי ביג וג'י
הפוליסת מעניקה ביטוח מבנה ותכולת החנות על בסיס כיסוי כל הסיכונים ובכלל זה.

הביטוח לחנות ובתי עסק נוספים כולל גם כיסוי במקרה של רעידת אדמה ונזקי טבע
הפוליסה מעניקה כיסוי בתעריף משתנה, בהתאם לסוג החנות ולמיקומה.

הפוליסה מיועדת לחנויות ובתי עסק נוספים בעלות סכום ביטוח מרבי של 5 מיליון דולר.
ביטוח לחנות ועסקים כולל גם כיסוי לרכוש ואובדן רווחים
הפוליסה בתוקף גם בעת עריכת שיפוצים קלים

עיקרי הכיסוי:
    ביטוח לחנות ובתי עסק - תכולה
    ביטוח לחנות ובתי עסק על בסיס כל הסיכונים.
    ביטוח התכולה הוא חובה וכולל הרחבות רבות ללא תוספת פרמיה

לדוגמא:
    ביטוח אבדן הכנסות
    ביטוח לכספים
    ביטוח לשכר אדריכלים ומהנדסים וביטוח הוצאות עבור פינוי הריסות
    עלייה עונתית של 20% בערך המלאי טרם ראש השנה ופסח.
    הכיסוי כולל הרחבות נוספות כמפורט בתנאי הפוליסה.

ביטוח לחנות - מבנה
    כיסוי על בסיס כל הסיכונים הכולל הרחבות רבות ללא תוספת פרמיה כדוגמת:
    אבדן דמי שכירות
    שבר שמשות שלטים ומשטחי זכוכית
    פינוי הריסות
    שכר אדריכלים ומהנדסים
    הכיסוי כולל הרחבות נוספות כמפורט בתנאי הפוליסה.
    ניתן לרכוש כיסוי לתיקון נזקי מים באמצעות חברת "אמינות" המקנה הטבות ניכרות,    
    סל מוצרים והשתתפות עצמית נמוכה ביותר.

ביטוח לחנות ובתי עסק - ביטוח מערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני

ביטוח לאבדן או נזק פיזי, תאונתי ובלתי צפוי לציוד כמפורט ברשימה, במסגרת הכיסוי
   
ניתן לרכוש:
    פרק כיסוי לחומרה, מחשבים, ציוד היקפי או ציוד אלקטרוני אחר
    פרק שחזור נתונים ותוכנה
    פרק הוצאות תפעול נוספות
    ניתן להרחיב את הכיסוי לציוד נייד בעת שהות בחו"ל.

ביטוח לחנות ובתי עסק - אובדן הכנסות על בסיס יומי
פיצוי המבוטח עבור הפסקת תפעול העסק עקב נזק לתכולה או נזק למבנה, על בסיס יומי, למשך 100 ימים לכל היותר.
הפרק כולל הרחבות כדוגמת:
מניעת גישה
כיסוי להפסקת תפעול החנות מחמת ימי אבל ללא השתתפות עצמית

ביטוח לחנות ובתי עסק - אובדן רווחים
   אובדן או נזק הנובעים מהפסקה או הפרעה בתפעול העסק עקב נזק לתכולה או נזק למבנה.
   הפרק כולל הרחבות כדוגמת:
   מניעת גישה
   כיסוי הוצאות הכנת תביעה

ביטוח לחנות ובתי עסק - חבות מעבידים
   גבול האחריות חמישה מיליון דולר (בהמרה לש"ח) למקרה ולסך כל תקופת הביטוח.
  
הפרק כולל הרחבות רבות כדוגמת:
    כיסוי להגנה בהליכים פליליים
    כיסוי להוצאות משפטיות במקרה תביעה עקב הטרדה מינית
    כיסוי לעובדים בעת שהותם באופן זמני מחוץ לגבול הגיאוגרפי
    הכיסוי כולל הרחבות נוספות כמפורט בתנאי הפוליסה.

ביטוח לחנות ובתי עסק - אחריות כלפי צד שלישי
    ביטוח כולל הרחבות כדוגמת:
    כיסוי להגנה בהליכים פליליים
    חבות המבוטח העלולה לנבוע מאחזקת נשק ברישיון על ידו או על ידי מי מעובדיו
    אחריותו השילוחית של המבוטח הנובעת ממעשיו או מחדליו של כל אדם או גוף הפועל מטעמו
    חבות המבוטח בגין פעילותם של קבלנים וקבלני משנה הכיסוי כולל הרחבות
    נוספות כמפורט בתנאי הפוליסה.


ביטוח לחנות ובתי עסק - סחורה בהעברה
כיסוי בסיסי לנזקי אש, התפוצצות, פגיעת ברק או התהפכות.
ניתן לרכוש הרחבות נוספות כמפורט בתנאי הפוליסה.

ביטוח כספים
כיסוי כנגד גניבת כספים בקופה, בכספת או בהעברה בכפוף לתנאי הפוליסה.

ביטוח לחנות - תאונות אישיות
כיסוי עבור מוות מתאונה, נכות מתאונה או אי כושר עבודה זמני עקב תאונה, למבוטחים עד גיל 70. הפרמיה נקבעת על פי תחום העיסוק של החנות, וסכום הביטוח המרבי עומד על 500,000 ₪.
ניתן לרכוש כיסויים נוספים כדוגמת:

    נהיגה ברכב דו גלגלי, מנועי או טרקטורון
    סיכון מלחמה פסיבי
    פיצוי כפול בגין אי כושר עבודה זמני בעת אשפוז

ביטוח לעסק
חוסכים עד 25% הנחה
054-7080140

לקבלת הצעה

ביטוח לחנות, ביטוח חנות, ביטוח עסק, ביטוח לבית עסק, ביטוח לעסקים, ביטוח לבית מלאכה, ביטוח לעסק, עסקים, ביטוח לחנות, ביטוח נזקי מים, תכולת העסק, תכולה, ביטוח מבנה, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח בעלי מקצוע, ביטוח לקוסמטיקאיות, ביטוח חנות בקניון, ביטוח צד שלישי,
 
יששכר סוכנות לביטוח  -  טל: 052-8000122