ביטוח רכב באינטרנט

ביטוח לרכב עושים רק עם סוכן ביטוח!

יתרונות המוצר:
 
ביטוח מקיף המבטיח כיסוי עבור נזקים שאירעו לכלי הרכב כתוצאה מאש, תאונה עקב התהפכות/התנגשות, גניבת הרכב, אירועי טבע ונזקים בזדון וכן נזקים לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב. בנוסף, הביטוח כולל את ההרחבות הבאות:
 
 • גבול אחריות כלפי צד ג', מוגדל לכדי 2,000,000 ₪
 • גרירה ושירותי דרך. לרשות המבוטח אפשרות בחירה בין שני ספקים: "דרכים" ו"שגריר"
 • רכב חלופי אוטומטי במקרה של גניבה למשך 21 ימים, החל מיום הגניבה
 • רכב חלופי אוטומטי במקרה של אובדן גמור, למשך 14 ימים
 • רכב יוגדר כרכב גנוב אם הוא לא נמצא לאחר 14 ימים
 • נזק בשיעור של 50% מערך הרכב, יחשב כאובדן גמור
 • כיסוי לשבר שמשות על בסיס החלפה, ללא השתתפות עצמית (הכיסוי במקרה של שבר לשמשה קדמית/אחורית, כולל גם כיסוי לגומיות)
 • כיסוי להוצאות הגנה משפטית בגבול אחריות של 30,000 ₪ 
 • "פרקליט" – שירות טיפול משפטי בתביעות כנגד צד שלישי
 • כיסוי לנזקי רעידת אדמה
 • כיסוי לפעולות שובתים, משביתים ומהומות
 • פטור מדרישת המיגון לרכבים ששווים עד 300,000 ₪ (הפטור אפשרי ברוב המוחלט של הרכבים. בחלק מהרכבים, הפטור הינו בתמורה לתוספת פרמיה תעריפית)
 • כיסוי לנהיגת אקראי של נותני שירותים (עובדי מוסך, חניון, מלון וכד')
 • תוספת פיצוי למטרת רכישת רכב חדש – תוספת בשיעור של עד 10% מערך הרכב, במקרה של אובדן גמור או גניבה – לרכב מיד ראשונה שגילו ביום האירוע עד שנה
 • כיסוי לאביזרים ותוספות ברכב (כולל מערכת מולטימדיה) עד 10% מערך הרכב
בעת תיקון הרכב ברשת "מוסכים שבאחריות", תינתנה ההטבות הבאות:
 • קבלת רכב חלופי אוטומטי לכל תקופת התיקון בשיטת "מפתח מול מפתח" (בכפיפות לתנאי "הפניקס" לקבלת רכב חלופי ברשת "מוסכים שבאחריות". מובהר כי נהג צעיר/חדש איננו מורשה לנהוג ברכב החלופי)
 • פטור מתשלום פרמיית השבה לקדמות (כינון)
 • אחריות מלאה על איכות התיקון למשך שלוש שנים
 • בעת תיקון רכב צד ג' ברשת "מוסכים שבאחריות", תוקטן ההשתתפות העצמית כדלהלן:
 אם לא נגרם נזק לרכב המבוטח – ההשתתפות העצמית בפרק צד ג' מופחתת ב- 500 ₪ 
 אם נגרם נזק לרכב המבוטח וגם הוא מתוקן ברשת "מוסכים שבאחריות" – ההשתתפות העצמית בנזק העצמי מופחתת ב- 200 ₪ 
 
 • "הכל נשאר במשפחה" – הטבות ייחודיות – במקרה של תאונה בין שני רכבים המבוטחים בחברת "הפניקס" בביטוח מקיף
 • קבלת רכב נקי בגמר התיקון
 • השתתפות עצמית מופחתת בנזק עד 10,000 ₪ - סכום ההשתתפות העצמית מופחת ב- 1000 
 • במקרה של נזק מעל 10,000 ₪ - יופחת סכום ההשתתפות העצמית ב- 10% מסכום הנזק, עד לכדי ביטולה המוחלט של ההשתתפות העצמית
 • ההשתתפות העצמית בירידת ערך מופחתת לכדי 1% מערך הרכב
שימו לב ♥   הנחה משולבת בשיעור של 15% תינתן בביטוח המקיף, בעת  רכישת ביטוח מקיף + ביטוח חובה (כולל הריידרים) (בכרטיס אשראי), לתקופות ביטוח חופפות וכמובן זהות בגילאי הרשאים לנהוג, לנהגים שגילם 24 ומעלה.


מה חשוב לדעת ?
 
 • התוכנית מיועדת לבטח כלי רכב פרטיים ומסחריים עד 3.5 טון, בבעלות פרטית
 • ניתן לבטח כל נהג מגיל 21 ומעלה, בעל וותק נהיגה מעל שנה
 • ניתן לבטח רכבים בבעלות המבוטח בלבד
 • ניתן לבטח רכבים ששווים עד  ל- 650,000 ₪ 
 • ניתן לבטח מבוטחים שהגישו תביעה אחת במהלך שלוש השנים האחרונות
 • ניתן לבטח מבוטחים בעלי ניסיון תביעות נקי של שנתיים בלבד (בשנתיים האחרונות)
 • שנות הביטוח הנדרשות בהצגת העבר הביטוחי צריכות שתהיינה מלאות ורצופות
 • סוגי הרכבים הבאים לא ניתנים לביטוח במסגרת מסלול זה: רכבי ספורט, רכבי קבריולט, רכבים בייבוא אישי, רכב חברה, ליסינג תפעולי, מוניות, רכב השכרה, רכב להסעה בשכר, רכב הובלה
 • הפקת הפוליסה, עדכון שינויים ותוספות וכן טיפול בגבייה, ייעשו במוקד "הפניקס זהיר"
 • תשלום דמי הביטוח בתוכנית זו יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (כרטיס על שם המבוטח או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה בלבד) או הוראת קבע
 • הלקוח רשאי לשלם את דמי הביטוח בתוכנית זו עד 12 תשלומים (בתוספת דמי אשראי)
 
כיסוי נוסף הניתן לרכוש בתוספת פרמיה:
 
 • ביטול ההשתתפות העצמית בתוספת פרמיה שנתית
 • ביטוח למתקנים חשמליים

הצורך הביטוחי

ביטוח רכב בשיטת "הכל כלול", בפוליסה רחבה ומקיפה הכוללת את כל הכיסויים הנדרשים במסגרת חבילת כיסויים מורחבת יחידה מסוגה, והכל במחיר אטרקטיבי ביותר!

 
יששכר סוכנות לביטוח  -  טל: 052-8000122