יששכר - סוכנות לביטוח - ביטוח רכב באינטרנט

מאפייני נהג:

 • נהגים מגיל 21 שנה, בעלי ותק נהיגה ורישיון נהיגה בר תוקף בישראל (לפחות עשרים וארבעה חודשים).
 • יתאפשר כיסוי ביטוחי לעד שלושה נהגים נקובים או כל נהג מעל גיל 21 וותק הנהיגה מעל 24 חודש. 


מאפייני עבר ביטוחי:

 • ותק ביטוחי – עבר ביטוחי מקיף שלוש שנים או שנתיים (וותק ביטוחי מותנה בכך שלא היו תביעות בשלוש שנים האחרונות) בכפוף להנחיות חיתום "עבר ביטוחי".
 • אפשרות לתביעה אחת בוותק ביטוחי שלוש שנים.
 • יתקבלו אישורי עבר ביטוחי  ע"ש הורים עבור ילדיהם (בכפוף לנוהל "עבר ביטוחי").

 

מאפייני הרכב המתאים למסלול אוטו TOP:

 • רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון
 • גיל הרכב עד 13 שנים
 • ערך רכב עד 500,000 ₪
 • רכב ששוויו מעל 350,000 ₪ - בכפוף לנוהל רכבי יוקרה
 • רכב גפ"מ (הנעת גז) – ניתן לבטח רכב ששוויו עד 500,000 ₪, כפוף לקבלת צילום רישיון רכב עדכני, בו מצוין כי הרכב מונע בגז, ובתוספת פרמיה

 

פירוט כיסויי הביטוח המקיף במסלול אוטו TOP (הכלולים בפרמיה):

 • גרירה (כפוף להרחבה בפוליסה - ספקי השירות הניתנים - שגריר או דרכים או פמי)
 • שרות עדיף במקרה תאונה (כפוף להרחבה בפוליסה - ספקי השירות הניתנים - שגריר או דרכים או פמי)
 • רכב חלופי (כפוף להרחבה בפוליסה - ספקי השירות הניתנים - שגריר או דרכים או פמי)
  * במוסך מחלקת ראשונה "מפתח תמורת מפתח"
 • שבר שמשות (כפוף להרחבה בפוליסה - ספקי השירות הניתנים - אוטוגלס או אילן זגגות או דרכים זגגות רכב בע"מ)
  * זכאות להחלפת הגומייה בשמשה במקרים בהם הדבר נדרש בכיסוי מלא וללא השתתפות עצמית
 • גבולות אחריות כלפי צד ג' בשל נזקי רכוש 2,000,000 ₪
 • הוצאות משפטיות עד 12,000 ₪
 • רדיו דיסק / רדיו דיסק MP3 חלופי (כפוף להרחבה בפוליסה)
 • נזק טוטאלי החל מ- 50% לרכב מעל שווי 50,000 ש"ח
 • כינון אוטומטי לאחר נזק במוסכי מחלקה ראשונה לתביעה ראשונה בלבד.
 • תוספת שווי רכב עד 10% משווי הרכב (חדש תמורת ישן) - חינם לרכב פרטי בשנתון האחרון בלבד. הכיסוי ניתן  לרכב בבעלות פרטית בלבד, יד ראשונה, שנרכש במיסים מלאים.
 • שרותי פרקליט - טיפול משפטי בתביעות כנגד צד ג' – רכב רכוש.
 • שירות החלפת גלגל - החלפת גלגל במקום הרכב ע"י נציג ספק שירות הגרירה (כפוף להרחבה בפוליסה).
 • אספקת דלק - במקרה של עצירת רכב עקב מחסור בדלק יש לפנות לספק שירות הגרירה (כפוף להרחבה בפוליסה).
 • חילוץ מחניון - יש לפנות לספק שירות הגרירה (כפוף להרחבה בפוליסה).
 • גרירה ממוסך למוסך - יש לפנות לספק שירות הגרירה (כפוף להרחבה בפוליסה).
 • ​ביטול השתתפות עצמית בניסיון גניבה כושל.

 

כיסויים שניתן לרכוש בתוספת פרמיה במסלול אוטו TOP:

 • תוספת שווי רכב עד 15% משווי הרכב (חדש תמורת ישן) לרכב בשנתו השנייה על הכביש, ובתנאי שהרכב בבעלות פרטית בלבד, יד ראשונה,  ונרכש במיסים מלאים.
 • רכישת  הרחבת כיסוי למערכת שמע ו/או אביזרים, כפוף להצגת חשבונית או הערכה.
 • ביטול השתתפות עצמית במוסך מחלקה ראשונה - בכל מקרה של נזק עצמי, המתוקן באחד ממוסכי "מחלקה ראשונה", והגבוה מסכום ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה לנזק עצמי - יהא המבוטח פטור מתשלום השתתפות עצמית זו. מובהר בזאת, שהרחבה זו אינה פוטרת מתשלום השתתפות עצמית בגין ירידת ערך או נזק לצד שלישי בלבד. 
 • כיסוי שבר מראות צד ופנסים – הפעלת הכיסוי הינו בהשתתפות עצמית מופחתת ולא תחשב כתביעה לפוליסה . ניתן לרכישה לרכב שגילו עד 15 שנים ושוויו במועד תחילת הביטוח 250 אל"ש (כפוף להרחבה בפוליסה).
 • כיסוי ל"פגושים" - במקרה של נזק לפגוש הרכב המבוטח, ניתן לרכוש הרחבה לרכבים ששווים עד 280 אל"ש. עלות ההרחבה לשנה 200 ש"ח. ספק השירות: שגריר. גובה השתתפות עצמית 390 ש"ח. ללא רישום תביעה בפוליסה (כפוף לכתב השירות).
 • נהג מזדמן ל- 4 ימים -  ניתן לרכוש ההרחבה מיום תחילת התוספת, ההרחבה כוללת כיסוי לנהגים צעירים וחדשים.  עלות ההרחבה לרכב ששוויו עד 250 אל"ש הינה  90 ש"ח ל- 4 ימים, עלות ההרחבה לרכב ששוויו מעל  250 אל"ש ועד 600 אל"ש הינה  150 ש"ח ל- 4 ימים. 
 • כיסוי להחלפת מפתחות (כפוף להרחבה בפוליסה) - במקרה של גניבת מפתחות הרכב המבוטח ישפה המבטח את המבוטח בגין סכום ששולם בפועל לפורץ רכבים לצורך פריצת דלת הרכב  וכן בגין סכום ששילם מבוטח בפועל למנעולן לצורך הכנת מפתח חלופי. גבול אחריות 1000 ש"ח למקרה וסך 2000 ש"ח לכל תקופת ביטוח השתתפות עצמית 350 ש"ח, לא מחושב כתביעה.

 

חישובי הפרמיה 

הפרמיה לפוליסת ביטוח מקיף במסלול אוטו TOP מבוססת על סוג הרכב המבוטח, ניסיון התביעות וכן מנתונים הקשורים לנוהגים ברכב, גילם, ניסיון התביעות שלהם, הגבלת כמות הנוהגים ברכב או אי נהיגה בשבתות וחגים.

ביטוח מקיף, ביטוח רכב, ביטוח מקיף לרכב, ביטוח צד שלישי, ביטוח צד ג', תאונה, נזק, שמאי,מוסך, נהג זהיר, נהגים, ביטוח רכב
 
יששכר סוכנות לביטוח  -  טל: 052-8000122