ביטוח לרכב
ביטוח מקיף לרכב מעניק כיסוי ביטוחי רחב
לסכנות רבות העלולות להוציא את רכבך
מכלל שימוש כמו: פריצה, גניבה, תאונה,
שיטפון, ברד וכו' ובנוסף לכך מכסה את
אחריותך בגין נזקים שייגרמו על ידי רכבך
לרכב או לרכוש אחר של צד שלישי.

ניתן לכלול כיסויים נוספים לפי הפוליסה
לביטוח מקיף לרכב, בהתאם לדרישותיך
ולצרכיך המיוחדים. כך למשל אפשר
להרחיב את הביטוח המקיף ולכלול כיסוי
לנזקי רעידת אדמה, נזקי מהומות
ושביתות וכן תוכל לרכוש הרחבים ושיפורים נוספים לביטוח המקיף.

כמות התאונות והיקף גניבות הרכב במדינת ישראל אינם מותירים מקום לספק לגבי נחיצותו של ביטוח מקיף
לבעל הרכב, אשר קיומו מבטיח כי השקעתו ברכב לא תרד לטמיון, אם חלילה יתממש אחד הסיכונים המבוטחים.

ביטוח המקיף לרכב נועד להקנות לך פתרונות ביטוח למקרה של אובדן או השבתת הרכב בשל אירוע מבוטח ולאפשר לך לנהוג בראש שקט ובביטחון.


ביששכר סוכנות לביטוח מספקת לך את הכיסוי הטוב ביותר לביטוח מקיף לרכב ומאפשרת לך לבחור בכיסויים משלימים ובהרחבות ייחודיות לפוליסת הביטוח המקיף שלך לפי צרכיך המיוחדים.

הפוליסה ביטוח מקיף מכסה מפני כל הסיכונים המקובלים בפוליסה התקנית ובנוסף לכך:
סיכוני רעידת אדמה.
סיכוני שביתות ומהומות.
נזק בשיעור 50% מערך הרכב נחשב לטוטאלוס.
גבולות האחריות כלפי צד שלישי:  1,000,000 ₪.
תעריפי תכנית אטרקטיביים במיוחד לאוכלוסיית הנהגים הזהירים.
תוכנית הביטוח כוללת חבילת הכיסויים "הכול הכלול" כמפורט מטה:

  שרותי דרך וגרירה.
    במקרה של תאונה או תקלה מכנית, יינתן השירות 24 שעות ביממה על ידי חברת "דרכים".

  שירות מועדף VIP.
    הגעת נציג "דרכים" למקום התאונה ושחרור הלקוח לדרכו.
    המשך טיפול בגרירת הרכב ליעד המבוקש.
    הסעת הלקוח ממקום התאונה ליעד רצוי (עד 250 ק"מ)
    אחסנת הרכב ושמירתו בשעות פעילות שאינן מקובלות וגרירתו למחרת היום למוסך.

  כיסוי רכב חלופי:
    במקרה גניבה- 30 יום החל מהיום השני לגניבה.
    במקרה תאונה נזק טוטאלי- 14ימים.
    במקרה תאונה שאינה מהווה נזק טוטאלי- עד 7 ימים.

   הוצאות הגנה משפטית בהליך פלילי נגד המבוטח עקב אירוע
     המכוסה על פי הפוליסה, כיסוי עד לסך 25,000 ₪.

  פיצוי על בסיס רכב חדש תמורת ישן לרכב שגילו ביום האירוע עד  12 חודש מיום עלייתו לכביש
  (תוספת של עד 10% ממחיר השוק של הרכב הניזוק)

     שחרור מתשלום דמי ביטוח עבור השבה אוטומטית של היקף
     הביטוח לקדמותו לאחר תשלום נזק (שאינו נזק טוטאלי) ברשת מוסכי ההסדר .

     ביטוח לאביזרים ותוספות שאינם חלק אינטגרלי של רמת הגימור
     בדגם הרכב המבוטח עד 7.5% מערך הרכב.

    כיסוי לנהיגת אקראי של נותני שירותים מסוימים (עובדי מוסך, חניון, מלון וכד')

  כיסוי לשבר שמשות על בסיס החלפה.
  כיסוי לרדיו טייפ/רדיו דיסק חלופי בשווי עד 1,400 ₪.
  שרותי טיפול משפטי בתביעות כנגד צד שלישי עקב נזק לרכב (לא כולל ייצוג בבית המשפט)

ביטוח מקיף לרכב

ביטוח מקיף לרכב במחיר מעולה
לפרטים: 054-7080140

ביטוח, סוכן אישי, סוכן ביטוח, ביטוח רכב, מקיף, צד שלישי, צד ג', צד ג, תאונה, ביטוח ישיר, AIG, ביטוח רכב הפניקס, אופנוע, פוליסה, ביטוח, ביטוח מקיף, ביטוח צד ג, ביטוח צד שלישי, הראל, הפניקס, ביטוח ישיר, aig ,9000000, מגדל, הכשרה

 
יששכר סוכנות לביטוח  -  טל: 052-8000122